Millega uuriti enne nutitelefone Pakri saartel ilma?


Pakri saared asuvad Paldiski linnast läänes: Väike Pakri 4 km ja Suur Pakri 8 km (saarte keskelt mõõdetuna).
Kuna peale Paldiski meteoroloogiajaama teisi ei ole, siis kasutatakse saarte ilmastiku iseloomustamiseks peamiselt selle andmeid.
Saarte merelisuse hindamiseks on lisaks kasutatud ka Naissaare ja Osmussaare jaamade andmeid.


Uuritus
Pakri meteoroloogiajaam rajati 1865. aastal 3-4 km Paldiskist põhja poole Pakri poolsaare tippu majaka juurde 22-25 m kõrgusele klindi lähedale. Kuni 1930. aastani nimetati jaama Pakerordi meteoroloogiajaamaks. Vaatlusväljaku asukohta on korduvalt muudetud. Praegu asub ilmajaam Paldiski linna põhjapiiril Peetri kindluse juures, kus vaatlused jätkuvad tänapäevani. Vaatlustes on olnud ka seisakuid, nendest pikim oli 1917-1921. a.
Naissaare meteoroloogiajaam rajati 1923. a. saare põhjatippu tuletorni juurde. Samal aastal alustati vaatlustega. Pärast mitmeid asukohamuutusi viidi vaatlusväljak 1948. aastal 120 m kaugusele uuest tuletornist, 30 m veepiirist. Ida, lõuna ja edela poolt piirab väljakut okaspuumets, põhja poolt on väljak avatud lahele. Vaatlusväljakut katab hõre rohttaimestik. Suletuse tõttu ei ole lõunatuulte mõõtmisandmed korrektsed. Jaama töös esines üksikuid seisakuid. Pikim oli 1940.-1942. Vaatlused kestsid kuni 1993. aastani.
Osmussaare meteoroloogiajaam rajati 1887. a. saare põhjatippu. Pärast mõnda asukohamuutmist asub vaatlusväljak alates 1953. aastast saare loodetipus 7 m kaugusel paeastangust. 50 m edelas on tuletorn. Vaatlusväljak on avatud. Üksikud puud kasvavad 50 m kaugusel, vaatlustes on olnud üksikuid seisakuid. Neist pikim oli 1919.-1921. Päikesepaiste kestus on aastas 1800-1810 tundi, olles suurim juunis – 310 tundi. See on sama suur kui Hiiumaa ja Saaremaa läänerannikul. Päikesepaisteta päevade arv aastas on umbes 100-110.


Õhutemperatuur
Aasta keskmine õhutemperatuur on 5 °C. See on sama suur kui Pakri poolsaarel. Kuigi merelisuse tõttu on kevadkuudel maksimumid veidi madalamad, samuti miinimumid veidi väiksemad kui poolsaarel, on need erinevused niivõrd väikesed, et aasta keskmisele need mõju ei avalda. Selline aasta keskmine õhutemperatuur iseloomustab mandri Lääne-Eestit. Hiiumaa ja Saaremaa aasta keskmine on 5,5-6,0 °C.
Kõige külmem kuu on veebruar, mille keskmine temperatuur on -5° C ja madalaim -34 °C. Kõige soojem on juuli 16,5 °C, maksimaalne 33 °C. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 0 °C aprilli esimesel dekaadil, üle 5 °C aga mai esimesel dekaadil. Alla 5 °C langeb ööpäeva keskmine temperatuur oktoobri kolmandal dekaadil, alla 0 °C aga novembri kolmandal – detsembri esimesel dekaadil. Mere otsese mõju tõttu on soojaperiood pikem, võrreldes näiteks Pandivere kõrgustikuga. Ööpäeva keskmine temperatuur üle 10 °C on 120 päeva aastas.


Sademed
Aasta keskmine sademete hulk on 550-600mm (võrdluseks – Pandivere 650mm), soojaperioodile (aprill-oktoober) langeb 400mm ja külmaperioodile (november – märts) 200mm. Sademetevaeseim kuu on märts – keskmiselt 20mm ja sademeterikkaim august – 80mm. Aastas on keskmiselt 35 päeva, kui sademete hulk on üle 5mm. Sademete hulk poolsaarel ja saartel ei erine.

Lumikate
Lumikate (vähemalt pool maapinnast on lumega kaetud) algab keskmiselt novembri teisel dekaadil ja lõpeb aprilli esimesel dekaadil. Püsiv lumikate (maapind on lumega pidevalt kaetud) tekib jaanuari esimesel dekaadil ja lõpeb märtsi viimasel dekaadil. Püsiva lumikatte paksuse keskmine varjatud väljakul on aprilli algul 30cm. Suurima veevaru keskmine on 40-60mm.

Tuul
Aasta keskmine tuule kiirus on 5-6 m/s. Tuuled on valdavalt lõuna-edela-lääne-suunalised. Juulis on valdavalt 4-5 m/s kiirusega läänetuuled, detsembris aga 6-7 m/s kiirusega kagu-lõunatuuled. Üle 15 m/s tuule kiirusega päevi on aastas umbes 30. Üks kord viie aasta jooksul võib tuule kiirus ulatuda kuni 29 m/s.


Kokkuvõtteks võib öelda, et iga kord kui on ilus ilm, on põhjust tulla Pakri saartele. Pakri hingemattev loodus isegi võimendab ilusat ilma. Helista või broneeri aeg veebilehel ning näeme Pakritel!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga